Wersja multi to interfejs przeglądarkowy. Umożliwia korzystanie z oprogramowania tradycyjnego, na komputerze stacjonarnym czy też laptopie, smartfonie. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić schemat instalacji i konfiguracji multi od wersji 2006.

 1. Pobieramy instalator, klikamy przycisk Odblokuj i wypakowujemy z archiwum zip. Pamiętajmy, że nie należy pomijać kroków!
 2. Pliki z folderu Soneta.Net.Web.Standard umieszczamy w folderze C:\enova365Web

  Pliki z folderu Soneta.Products.Server.Standard umieszczamy w folderze C:\enova365Server


 3. Otwieramy wersje okienkową systemu enova, wybieramy Widok -> Pokaż katalog z ustawieniami.


 4. Wyświetli Nam się plik o nazwie Lista baz danych.xml. Podmieniamy dokument znajdujący się w katalogu C:\enova365Server\Configurations zastępując go plikiem utworzonym. 5. W katalogu Assemblies nadajemy uprawnienia. Tworzymy nowego użytkownika.


 6. Wybieramy pełen dostęp. 7. Katalog Assemblies musi być pusty!
 8. Instalujemy IIS wraz z komponentami, w tym celu wybieramy Panel sterowania -> Programy i funkcje -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows lub w wyszukiwarce systemowej wpisujemy Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. A następnie zaznaczamy odpowiednie komponenty jak na screenie. Pozostałe opcje pozostawiamy domyślne.


 9. Po zainstalowaniu komponentów przechodzimy do konfiguracji serwera interfejsu użytkownika. Otwieramy Managera internetowych usług informacyjnych (IIS).
  Uwaga: obecnie enova365Web musi być skonfigurowana jako Site, nie jako aplikacja wirtualna.


 10. Sprawdzamy poprawność pliku DefaultAppPool, który znajduje się w Puli aplikacji.


 11. Z Default Web Site wybieramy Ustawienia podstawowe i zmieniamy ścieżkę fizyczną zapisu.


 12. Wskazujemy numer portu, po którym ma następować komunikacja. Takiego wpisu dokonujemy w pliku konfiguracyjnym app.servers.config znajdującym się w źródłach serwera interfejsu użytkownika enova365Web -> Config.


 13. Uruchamiamy konsolę Windows wydając polecenie:
  C:\enova365Server\SonetaServer.exe /console


 14. Uruchamiamy aplikacje w przeglądarce za pomocą:
  http://localhost


 15. Aby zalogować się do innej firmy, należy podać ją w adresie:
  http://localhost/login/NazwaFirmy