Podatnicy do tej pory zobowiązani byli do składania deklaracji VAT-7 (w wersji miesięcznej lub kwartalnej). Deklaracja VAT-7, stanowiła wyliczenie podatku, który należy zapłacić do urzędu skarbowego lub do zwrotu, na podstawie sprzedaży i zakupów w okresie objętym deklaracją. Niniejsza deklaracja do tej pory składana była wraz z raportem JPK-VAT (stanowiący do tej pory odrębny dokument), który uszczegóławiał dane o transakcjach sprzedaży i zakupów i stanowił funkcję informacyjną. Od października 2020r. obowiązywać będzie nowa struktury JPK_V7M i JPK_V7K, które połączą i zastąpią VAT-7 i JPK-VAT. Niniejsza struktura będzie więc stanowić nową deklarację podatkową w formie JPK, dzięki której podatnik ustali wysokość zobowiązania podatkowego.

Konieczność zachowania formalnych wymogów dotrzymania terminów i jakości danych zawartych w deklaracji oraz przekazywania szczegółowych, dodatkowych informacji wiąże się zaktualizowaniem oprogramowania, w taki sposób aby możliwe było bieżące gromadzenie danych, odpowiadających potrzebom nowego raportu. Szereg najistotniejszych zmian, które należy uwzględnić zostanie opisany poniżej.

Nowa struktura JPK_V7 zawiera w sobie nowe dodatkowe oznaczenia, tj. kody, które można podzielić na trzy grupy w postaci: (1) kodów grup towarów i usług (GTU), stosowanych po stronie sprzedaży, które obejmują towary i usługi wrażliwe na nadużycia podatkowe, (2) kodów procedur transakcji, które objęte są szczególną procedurą rozliczania podatku VAT, jak między innymi split payment, metoda kasowa, czy import towarów oraz (3) kodów typów dokumentów np. dla raportu fiskalnego (jako „RO”), czy dokumentu wewnętrznego opodatkowania (jako „WEW”) etc.

Zachęcamy do zobaczenia artykułów na temat:

Oraz do przeczytania szczegółowych informacji, które można znaleźć w zakładce JPK.