Automatycznie wprowadzane procedury VAT to jeden z możliwości jakie możemy zastosować, by wyświetlały się na dokumentach. Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) jest masowo stosowany przez przedsiębiorców. Ale czy zawsze słusznie używany? Początkowo MPP funkcjonował wyłącznie w wariancie dobrowolnym, przy czym decyzja o jego zastosowaniu spoczywała w rękach nabywcy. Z wejściem nowego JPK_V7 uległo to jednak zmianie. MPP ma zastosowanie na modułach Ewidencji dokumentów i Handlu. Chodź sposoby uzyskania są rożne, nie znaczy, że niemożliwe.

 • Ewidencja dokumentów dla dokumentu sprzedaży i zakupu (schemat identyczny).
 • Aby wygenerować MPP wartość brutto ustawiamy powyżej 15 000 PLN i dodajemy grupę MPP.

  W rezultacie uzyskujemy obowiązkowy MPP równy „TAK”.
  UWAGA: Ręcznie przycisk jest nie do zaznaczenia!

  Dla każdej z procedur przebieg generowania jest taki sam. W zakładce Czynności wybieramy Generuj procedury VAT bądź poprzez skróty klawiszowe Alt+F6.

  Uzyskany efekt możemy podejrzeć w zakładce Dodatkowe-VAT uzyskując Procedurę VAT MPP.

 • W dokumentach Handlowych dla dokumentu sprzedaży.
 • W zakładce „Ogólne” dodajemy kontrahenta, towary, ilości oraz ceny.
  UWAGA: Łączna wartość towarów z obowiązkiem MPP musi być powyżej 15 000 PLN.

  Otwieramy dodane towary i zaznaczamy na TAK „Metodę podzielonej płatności".
  Schemat jest analogiczny: Każdy towar równa się zatwierdzeniu MPP.

  Algorytmy są wykonywane na etapie zatwierdzania dokumentu poprzez przycisk „Zatwierdź i zamknij”. Zasadniczo w momencie zatwierdzenia dokumentu handlowego powstaje odpowiedni dokument ewidencji. Można go wyszukać na liście Ewidencja dokumentów –> Dokumenty lub prościej z poziomu dokumentu handlowego przez Czynności -> Dokument ewidencji.
  UWAGA: Istnieją dokumenty, które po zatwierdzeniu nie powodują powstania dokumentów ewidencji np. paragon w standardowej konfiguracji.

  W zakładce „Dodatkowe-VAT” otrzymujemy Procedurę VAT MPP.

 • W dokumentach Handlowych dla dokumentu zakupu.
 • Rejestrujemy nową fakturę zakupu. W zakładce „Ogólne” dodajemy kontrahenta, numer obcy, towary, ilości i ceny.  Po zatwierdzeniu dokumentu przechodzimy do Ewidencji dokumentów (schemat identyczny jak w przypadku sprzedaży). Uzyskujemy obowiązkowy MPP równy „TAK”.
  UWAGA: Brak możliwości wyboru ręcznego.

  W zakładce „Dodatkowe-VAT” otrzymujemy Procedurę VAT MPP.