TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy. Procedury TT_D możemy użyć na modułach Ewidencji dokumentów i Handlu. Sposób ustawienia jest łatwy i przyjemny.

 • Ewidencja dokumentów dla dokumentu sprzedaży

  Rejestrujemy fakturę sprzedażową z podmiotem „Unijny Trójstronny”.  Lub na zakładce Kontrahenci ustawiamy rodzaj VAT dla sprzedaży na „Unijny Trójstronny”, który eliminuje ustawianie rodzaju dla wybranego Podmiotu przy tworzeniu FV sprzedaży.  Pamiętajmy, że na zakładce VAT musimy ustawić stawkę z wartością „0%” i rodzaj równy „Towar”.  Generujemy procedurę VAT. Dla każdej z procedur przebieg generowania jest taki sam. W zakładce Czynności wybieramy Generuj procedury VAT lub za pomocą skrótów klawiszowych Alt+F6.  Po wygenerowaniu VAT otrzymujemy TT_D (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej) • W dokumentach Handlowych dla dokumentu sprzedaży.

  Wybieramy konkretnego Kontrahenta i ustawiamy dla niego rodzaj VAT dla sprzedaży na „Unijny trójstronny”.

  Po utworzeniu i zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstaje odpowiedni dokument ewidencji. Można go wyszukać na liście Ewidencja dokumentów –> Dokumenty lub prościej z poziomu dokumentu handlowego przez Czynności -> Dokument ewidencji. W zakładce „Dodatkowe-VAT” otrzymujemy procedurę VAT TT_D.