TT_WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.

 • Ewidencja dokumentów dla dokumentu sprzedaży

  Wprowadzamy na dokumencie ZUE wewnętrzny nabycia VAT należny rodzaj podmiotu na „Unijny Trójstronny”.  Lub na zakładce Kontrahenci ustawiamy rodzaj VAT dla sprzedaży na „Unijny Trójstronny”, który eliminuje ustawianie rodzaju dla wybranego Podmiotu przy tworzeniu FV sprzedaży.  Nadajemy rodzaj równy „Towar”.  Przechodzimy do generowania procedur VAT. W zakładce Czynności wybieramy Generuj procedury VAT lub za pomocą skrótów klawiszowych Alt+F6.

  Otrzymujemy procedurę VAT TT_WNT (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej). • W dokumentach Handlowych dla dokumentu sprzedaży.

  Wybieramy konkretnego Kontrahenta i ustawiamy dla niego rodzaj VAT dla sprzedaży na „Unijny trójstronny”.

  Generujemy dokument Zakupu z UE. Wprowadzamy kontrahenta, nr obcy, towary, ilości, ceny. Zatwierdzamy i zamykamy.  Przechodząc przez zakładki Handel -> Zakup -> Faktury wewnętrzne otwieramy DWNnz (dokument wewnętrzny VAT należny). Przechodzimy do dokumentu ewidencji. W zakładce „Dodatkowe-VAT” otrzymujemy procedurę VAT TT_WNT (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej).