MR_UZ - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

Procedura wykorzystywana w dokumentach handlowych sprzedaż.

Przechodzimy przez zakładki Narzędzia -> Opcje -> Handel -> Definicje dokumentów -> Sprzedaż i wybieramy FV – Faktura sprzedaży.Z zakładki „Wydruki” wybieramy procedurę różną niż „Procedura marży dla biur podróży”. Zapisujemy i zamykamy.Rejestrujemy FV sprzedaży. W momencie zatwierdzenia dokumentu handlowego powstaje odpowiedni dokument ewidencji. Można go wyszukać na liście Ewidencja dokumentów –> Dokumenty lub prościej z poziomu dokumentu handlowego przez Czynności -> Dokument ewidencji. W zakładce „Dodatkowe-VAT” otrzymujemy procedurę VAT MR_UZ.