IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Pole oznaczamy, gdy wykorzystujemy procedurę uproszczoną uzależnioną od wcześniejszego wydania pozwolenia. Możemy rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W tym przypadku w deklaracji wykazujemy podatek naliczony (do odliczenia).
Procedurę IMP uzyskujemy wyłącznie w module ewidencja dokumentów.

 1. Sposób

  Dokument tworzymy typu SAD i ustawiamy rodzaj podmiotu na „Eksportowy”.  Lub na zakładce Kontrahenci ustawiamy rodzaj VAT dla zakupu na „Eksportowy”, który eliminuje ustawianie rodzaju dla wybranego Podmiotu przy tworzeniu FV zakupu.  Generujemy procedurę VAT za pomocą Czynności wybierając „Generuj procedury VAT” lub skrótem klawiszowym Alt+F6.

  Otrzymujemy procedurę VAT IMP. 2. Sposób

  Dokument tworzymy typu Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony i ustawiamy rodzaj podmiotu na „Eksportowy”.  Lub na zakładce Kontrahenci ustawiamy rodzaj VAT dla zakupu na „Eksportowy”, który eliminuje ustawianie rodzaju dla wybranego Podmiotu przy tworzeniu FV zakupu.  Generujemy procedurę VAT (identycznie jak ukazana była w sposobie nr. 1) i otrzymujemy IMP.