PPK a technologia enova365

PPK stwarza nowe wyzwania dla pracodawców, dlatego z pomocą przychodzi technologia enova365-ERP, która pomoże usprawnić zarządzanie programem. Przybędą nowe, dodatkowe obowiązki, związany m.in. ze zmianą naliczania wynagrodzeń, obejmujących wpłaty na rzecz PPK. Dopuszczać będzie to moduł kadrowo-płacowy, umożliwiający kompleksową i łatwą obsługę PPK. Technologia enova365 usprawni takie procesy jak autozapisywanie pracownika w wieku do 55 lat do PPK oraz zapisanie pracownika po 55 roku życia, obsługę żądań wypłat transferowych, składanie deklaracji o zmniejszeniu/zwiększeniu wpłaty podstawowej pracownika, przekazywanie informacji o ponownym dokonywaniu wpłat za pracownika (po 4 latach), składanie rezygnacji/wznowienia dokonywania wpłat do PPK, a także składanie deklaracji w wpłacie dodatkowej pracownika, zmianie lub ewentualnej rezygnacji, wycofywanie złożonych deklaracji, czy zmiana danych osobowych w PPK.

Jak zgłosić uczestnika do PPK przy użyciu technologii enova365?

W pierwszej kolejności należy dokonać weryfikacji osób, które powinny zostać zapisane do PPK. Zabieg ten ma na celu sprawdzenie, które osoby mają zostać zgłoszone do programu obowiązkowo, które zaś mogą do niego dołączyć dobrowolnie. Następnie należy w kartotece pracownika uzupełnić datę zgłoszenia na zakładce PPK. Technologia enova365 pozwala na seryjne przystąpienie oraz zgłoszenie uczestników do PPK. Czynności seryjne operacyjne PPK zostały dodane na listach kadrowych, co ma na celu ułatwić zaznaczenie przystąpienia do PPK pracowników/zleceniobiorców a także zarejestrowanie uczestników PPK poprzez wygenerowanie dokumentów rejestracji uczestników dla instytucji finansowej. Technologia enova umożliwia więc zapisanie do PPK pojedynczych uczestników lub dodanie ich seryjnie. Analogicznie sytuacja wygląda z odstąpieniem w programu (również można tego dokonać seryjnie).

Szczegóły powyższych procesów i instrukcje omówione zostały szczegółowo tutaj.