Pierwszym obowiązkiem pracodawcy jest wybór instytucji finansowej, za pośrednictwem której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników. Decyzja zapaść powinna w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka w danej firmie nie działa to z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u pracodawcy. Następnie należy podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, a także umowy o prowadzanie PPK na rzecz pracowników. Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla firm zatrudniających powyżej 20 osób mija 27.10.2020r. Następnie pracodawca obowiązany jest przekazywać co miesięczne wpłaty do PPK oraz gromadzić i archiwizować dokumentację dotyczącą PPK.