Badanie “FIRMA, PANDEMIA, TECHNOLOGIE – jak sobie radzisz z COVID-19” miało na celu zbadanie rozwiązań wprowadzanych przez przedsiębiorców w trakcie epidemii a także określenie zmian, które zaszły w wyniku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji. Analiza pozwoliła na wyróżnienie kluczowych problemów i wyzwań z jakimi musieli się zmierzyć przedsiębiorcy i pracownicy. Wnioski z niniejszego badania mogą być cennym narzędziem do stworzenie nowej koncepcji funkcjonowania biznesów oraz wskażą optymalne rozwiązanie problemów, zaistniałych w wyniku wybuchu epidemii COVID-19. Ankieta skierowana była do pracowników i właścicieli firm, którzy wykorzystują w swojej pracy oprogramowanie biznesowe, objęła 244 ankietowanych i trwała 1 miesiąc. Składała się z trzech części, pytania były tylko zamknięte oraz obowiązkowe i dotyczyły (1) sytuacji przed epidemią, (2) w jej trakcie oraz (3) wykorzystania systemów ERP, czyli zintegrowanych narzędzi do całościowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Grupa badawcza


Badania wykazały, że większość, bo aż 61% ankietowanych to osoby pracujące w działach finansowo-księgowych. Są to osoby potencjalnie zaangażowane w realizowanie wytycznych, pojawiających się wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa, wprowadzanymi w ramach walki z następstwami pandemii. 31% ankietowanych to osoby na stanowiskach kierowniczych, 26% ankietowanych pracuje jako eksperci, 25% zaś to osoby należące do kadr zarządzających firmami. Można więc wywnioskować, że osoby na wyższych stanowiskach decyzyjnych i specjalistycznych, są zaangażowanie w proces podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach organizacyjnych oraz związanym z tym faktem wykorzystywaniem nowych technologii. Podsumowując, badaniem zainteresowani byli w większości pracownicy działów finansowo-księgowo-organizacyjnych, gdyż to szczególnie w ich gestii leżało wiele aktywności związanych z dostosowaniem się do nowych regulacji prawnych, a także zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i wprowadzenie środków prewencyjnych. Aż 15 % uczestników badania zadeklarowało, że pracują w firmach należących do sektora dużych przedsiębiorstw, co może potencjalnie mieć wpływ na poziom ich zaawansowania technologicznego. Zakłada się, że w większych organizacjach potrzeby wykorzystywania narzędzi i systemów bywają większe. Warto również zauważyć, że 76% uczestników badania, to osoby pracujące w firmach, które działają na rynku ponad 10 lat, więc stwierdzić można, że badanie było interesujące dla pracowników firm, które stosunkowo długo funkcjonują na polskim rynku.

Sytuacja przed epidemią


Z ustaleń wynika, iż połowa ankietowanych, wykorzystywała mieszany model komunikacji, czyli połączenie komunikacji bezpośredniej takiej jak między innymi spotkania, z komunikacją zdalną jak np. telefon czy wiadomości e-mail. Jedynie 33 % ankietowanych prowadziło pracę zdalnie, która była swego rodzaju przywilejem, niedostępnym dla większości pracowników, na co wskazuje fakt, że ponad dwukrotnie więcej osób (bo aż 67 %) wykonywało pracę bezpośrednio w biurze.

Co zmieniła pandemia?


Badania wykazały spore zmiany dotyczące trybu pracy w czasie pandemii. Znacząco wzrósł odsetek osób pracujących zdalnie. W trakcie epidemii wzrósł on do 69 %. Zdaniem aż 42 % ankietowanych praca zdalna doprowadziła do wzrostu efektywność większość ankietowanych. 58% zajęło stanowisko, iż nie zauważa wzrostu. Większość osób (43%) deklaruje, że pandemia nie wpłynęła na ich pracę, a 21% odczuło pozytywny wpływ nowej rzeczywistości na codzienne zawodowe obowiązki. 36 % uczestników badania oceniło negatywnie wpływ pandemii na swoją pracę, co pewnie związane było z wyzwaniami jakim stało się m.in. opanowanie nowych narzędzi pracy i procedur dopasowanych do obostrzeń w przestrzeni publicznej, a także nawyków pracy codziennej. Nastąpiła wyraźnie widoczna zmiana modelu komunikacji z kontrahentami, bowiem odsetek wykorzystywania komunikacji bezpośrednia spadł z 18 na 3%. Ankietowani, którzy zaczęli wykorzystywać nowe systemy w trakcie epidemii byli szczególnie zainteresowani narzędziami umożliwiające zdalną komunikację między pracownikami, a także systemy umożliwiające realizowanie spotkań online. Osoby ankietowane wskazywały, że pracę podczas epidemii usprawniłoby oprogramowanie informatyczne wspierające także takie działania jak elektroniczny obieg dokumentów, czy kontrolowanie pracy pracowników.

Systemy ERP


Kompleksowym rozwiązaniem dającym użytkownikom szeroką funkcjonalność są systemy ERP, czyli Enterprise Resource Planning. Jest to oprogramowanie, służące do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, we wszystkich jego działach, charakteryzujące się wspólną bazą danych dla najważniejszych informacji w firmie (co pozwala na sprawną wymianę informacji pomiędzy działami). System ten zyskuje coraz większą popularność, przed pandemią korzystało z niego już 53% uczestników badania. System ma budowę modułową, dzięki czemu możliwe jest wybranie tylko tych modułów, które są nam aktualnie w organizacji potrzebne. Analiza niniejszych danych pozwala na lepsze zarządzanie oraz kontrolę procesów zachodzących w firmie. Wykorzystywanie systemów ERP oraz najbardziej przydatnych funkcjonalności, może ułatwić funkcjonowanie firmy szczególnie w trakcie epidemii, kiedy zmuszeni jesteśmy dokonać wielu innowacji. Podsumowując zmiany prawne, czasowe ograniczenia prowadzenia działalności i przeorganizowanie dotychczasowych procesów, doprowadziły w wielu przypadkach do zmiany sposobu prowadzenia biznesu. Niezwykle efektownym i skutecznym narzędziem do wprowadzania innowacji i dostosowywania się do szybko zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej jest rozwiązanie technologiczne w postaci oprogramowania ERP.


Zapraszamy do pobrania raportu badania.