Cecha sprawdzająca

Stworzyliśmy cechę która pozwala na porównanie grup towarowych na pozycji oraz na towarze dla dokumentów sprzedaży. Można ją pobrać tutaj.
Cechę importujemy w Plik -> Importuj zapisy -> lokalizacja pliku po pobraniu.

Konfiguracja opcji enova365

Przed wykonaniem analizy należy się upewnić że w Narzędzia -> Opcje -> Handel -> Ogólne mamy zaznaczone pole wyboru "Dodatkowe listy danych" na TAK.

enova365 - Opcje Handel

Przygotowanie widoku

Następnie na liście pozycji w Handel -> Dokumenty razem -> Pozycje dokumentów, za pomocą "Organizuj listę..." wyciągamy pola:
  • GrupaTowarowaVat
  • GrupaTowarowaVat z listy Towar
  • ERPIT_CzyZgodneGrupyT z listy Features

Po wyciągnięciu pól otrzymamy taki widok:

Oznaczone pozycje pochodzą z dokumentów sprzedaży dla których ta cecha jest dedykowana. Żeby pojawiły się tylko pozycje z dokumentów sprzedaży należy listę przefiltrować jak na poniższym przykładzie.

Jeżeli chcemy wyświetlić tylko pozycje o konkretnym statusie porównania grup towarowych, w tym przypadku "Zgodne" należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku listy i wybrać opcję "Pokaż wiersz automatycznego filtra"

W efekcie wpisanego statusu w filtr pojawi się lista pozycji tylko z tym statusem