Od listopada 2020 roku będzie dostępny także nowy moduł wspierający organizację pracy w trybie zdalnym.

Jest rozwiązaniem dla pracowników operacyjnych, kadry zarządzającej i menadżerów przechodzących w tryb pracy home-office lub hybrydowy. Główną z zalet tego rozwiązania jest umiejscowienie go w ERP enova365. Dzięki czemu wzmacniany jest przepływ informacji w rozporoszonych stanowiskach pracy, w działach biurowych firm.

Ułatwi on m.in.

  • komunikację w firmie
  • uporządkuje zadania
  • skoordynuje zadania do wykonania
  • zarejestruje czas pracy pracowników
  • sporządzi raporty