enova365 oferuje nowe funkcjonalności do programów wersji 2010.0.0 i 2010.0.1 z dnia 22.10.2020 r. Nowości dostępne są w obszarze związanym z finansami i księgowością, produkcją, handlem, zarządzaniem magazynem, procesami, kadrami i płacami a także business intelligence.

Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego, związanego z finansami i rachunkowością została poszerzona o możliwość samofakturowania oraz wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych. Umożliwiono także m.in. wystawianie faktur Proforma, korektę rabatowych sprzedaży, pobieranie danych kontrahenta z serwisu GUS oraz możliwość sprawdzania Statusu VAT kontrahenta na Białej Liście.

W module produkcji utworzono opcję zdefiniowania osób wzorcowych i rzeczywistych o określonych kompetencjach, które można przydzielać do operacji m. in. w technologii i w zleceniach produkcyjnych.

Model handel i magazyn zostały uzupełnione o poszerzoną listę obsługiwanych terminali płatniczych, możliwość wystawiania dokumentów handlowych z transakcji z zagranicznymi Kontrahentami a także bazę danych, w której można dane niniejszych Kontrahentów, takie jak między innymi dane kontaktowe zapisać.

Równie przydatną funkcjonalnością, która została wprowadzona są tooltipy dla wskaźników Business Intelligence, które ułatwiają dostęp do informacji miedzy innymi w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości.

W obszarze procesów znaczące zmiany nastąpiły w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, gdzie m.in. dodano elementy DMS, dzielące się na dwie listy w postaci dokumentów DMS i zadań oczekujących.

Funkcjonalności zostały wprowadzone także w obszarze kadr i płac, gdzie zdefiniowano nowe wnioski pracownicze związane z nieobecnościami m.in. "e-wniosek o anulowanie nieobecności", czy e-wniosek o urlop bezpłatny, macierzyński, czy rodzicielski. Rozbudowano także algorytm storna płacowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia oraz wprowadzono szereg zmian związanych z obsługą PPK.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją ulotki NOWOŚCI (do pobrania tylko dla zalogowanych).