Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.
Na co zwrócić uwagę podczas wdrożenia PPK? Jakie czekają Nas wyzwania wdrożeniowe? Jak należy poprawnie wykonać procedurę wdrożenia PPK? To wszystko w niniejszym artykule.

Schemat konfiguracji.

 1. Dokonujemy konfiguracji w Narzędzia -> Opcje -> Kadry i płace -> Płace -> PPK
  UWAGA: Należy uzupełnić miesiąc przystąpienia do PPK - miesiąc w którym firma powinna przystąpić do stosowania przepisów ustawy o PPK. Oraz instytucje finansową, z którą firma podpisała umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.


 2. W folderze Kadry i płace -> Deklaracje na zakładce PPK znajdują się parametry, które mają wpływ na przygotowywane w programie deklaracje dla instytucji finansowej. Poszczególne dane przesyłane w deklaracjach do instytucji finansowych mogą przez część z nich być wymagane a przez inne nie. Z tego powodu wprowadzono parametry, które umożliwiają jednoznacznie czy dana informacja ma zostać umieszczona w dokumencie przekazywanym do instytucji finansowej czy też nie.

Zgłoszenie/ rezygnacja uczestników z PPK.

 1. Zgłoszenie pracownika możliwe jest na dwa sposoby:
  1. Uzupełnienie daty zgłoszenia na zakładce PPK w kartotece pracownika (pojedyncze).
  2. Poprzez czynność seryjną Operacje PPK ->Przystąpienie do PPK (seryjne).
 2. Drugi krok jaki wykonamy to przygotowanie dokumentów rejestracji uczestników PPK.

  Przechodzimy do Kadry i Płace -> Dokumenty PPK -> Dokumenty pracodawcy.

  Tworzymy dokument pracodawcy. 3. A w następnej kolejności rejestrujemy uczestników. Czynność ta umożliwia seryjne zarejestrowanie uczestników PPK poprzez wygenerowanie dokumentu PPK-Rejestracja uczestnika. Procedura spowoduje przygotowanie dokumentów rejestracji tylko dla osób, które w kartotece pracownika na zakładce PPK -> Ogólne mają ustawioną Datę zgłoszenia uczestnika oraz Unikalny numer nadany przez instytucję finansową.


 4. Rezygnacja uczestnika. Czynność przygotuje seryjnie dokumenty rezygnacji tylko dla osób, które w kartotece pracownika na zakładce PPK -> Ogólne mają wskazaną datę w parametrze Data rezygnacji dokonywania wpłat składek.

 5. Pojedyncze przygotowanie dokumentu zgłoszenia/rezygnacji uczestnika PPK.
  W kartotece pracownika na zakładce PPK ->Dokumenty PPK wskazujemy PPK-Rejestracje uczestnika lub w przypadku rezygnacji PPK-Deklaracje uczestnika.
  Na formularzu dokumentu pracodawcy PPK-Deklaracja uczestnika - Typ deklaracji wybieramy opcje Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK. Obydwa dokumenty wymagają przeliczenia w celu naniesienia danych kadrowych.

  Lub w dokumencie, który możemy znaleźć w Kadry i płace -> Dokumenty PPK -> Dokumenty pracodawcy wprowadzamy PPK - Rejestracje uczestnika lub PPK - Deklaracje uczestnika dla wskazanego pracownika, któremu chcemy przygotować dokument.