Opcja Aktualizuj grupy towarowe VAT


Jeśli dokumenty wystawione zostały, kiedy na towarach nie było jeszcze przypisanych grup towarowych, to po uzupełnieniu kartotek towarowych o tą informację, grupy towarowe przypisane do pozycji dokumentów mogą zostać zaktualizowane za pomocą czynności Aktualizuj grupy towarowe VAT.

Czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT dostępna jest również z poziomu formularza dokumentu.

Zmiany tego rodzaju mogą zostać wykonane na dokumentach w buforze, zatwierdzonych oraz zaksięgowanych zależnie od parametrów zaznaczonych na formularzu czynności. (UWAGA - Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma na roli przyznane odpowiednie prawo). Po wybraniu czynność wskazujemy, dla jakich dokumentów chcemy zaaktualizować grupy towarowe VAT:

Ostatni krok to zapisanie zmian:

Opcje Przelicz, zmień


Istnieje możliwość seryjnej zmiany procedur VAT dla wielu zaznaczonych dokumentów za pomocą czynności Procedury VAT, która umożliwia edycję procedur na dwa sposoby. Oba warianty czynności Procedury VAT dostępne są również z poziomu formularza dokumentu.

  • czynność Zmień - umożliwia dodawanie oraz usuwanie wybranych procedur na zaznaczonych dokumentach. Edycja może dotyczyć zarówno dokumentów zatwierdzonych jak i zaksięgowanych zależnie od parametrów zaznaczonych na formularzu czynności. Zmiana na dokumentach zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma na roli przyznane odpowiednie prawo.
  • czynność Przelicz - ponownie przelicza algorytmy procedur i generuje je dla zaznaczonych dokumentów na nowo (usuwając stare). Procedury mogą zostać ponownie przeliczone zarówno na dokumentach zatwierdzonych jak i zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma nadane na roli odpowiednie prawo.