Przyłączenie do PPK następnych firm zaplanowane jest stopniowo. Terminy włączania kolejnych grup Pracodawców do programu rozłożone jest na 2 lata, począwszy od największych przedsiębiorstw, aż do najmniejszych firm. Daty, w których przekazane zostaną pierwsze wpłaty na indywidualny rachunek PPK Pracownika:

 • Pierwszy etap - co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Terminy zawarcia umów:
  • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25 października 2019 r.
  • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12 listopada 2019 r. - pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.
 • Drugi etap - co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
  WAŻNE! Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19. Nowe terminy zawarcia umów:
  • umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r.
  • Umowa o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 listopada 2020 r. – pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.
 • Trzeci etap - co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Terminy zawarcia umów:
  • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.
  • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r. - pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.
 • Czwarty etap - pozostałe przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych. Terminy zawarcia umów:
  • dla jednostek sektora finansów publicznych:
   • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.
   • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. - pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.
  • dla pozostałych podmiotów:
   • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.
   • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r. - pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.