enova365 to system ERP zawsze zgodny z przepisami. Klienci z ważną gwarancją na oprogramowanie niezwłocznie mają udostępniane aktualizacje systemu, dostosowane do bieżącej sytuacji gospodarczej i prawnej w Polsce. Wszyscy użytkownicy enova365 pracują spokojni o wymogi prawne stawiane przed oprogramowaniem ERP.

Producent systemu ERP enova365 na bieżąco śledzi zmiany oraz projekty zmian w przepisach w każdej sytuacji. Dzięki czemu, użytkownicy systemu mają zagwarantowaną aktualizację oprogramowania związaną z nowelizacjami dotyczącymi tzw. tarczy antykryzysowej.

W związku z pandemią choroby COVID-19, lockdownem i ciągłymi zmianami prawnymi producent enova365 przygotował Kompendium nowelizacji przepisów związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19) w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się i uporządkowania wiedzy.

Szczegóły tutaj.