Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych w roku 2021.

W tym roku nieuniknione jest zgłoszenie przez płatnika składek lub osoby fizycznej zlecającej dzieło każdej umowy o dzieło.
UWAGA: Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności

A zatem z obowiązku rejestracji zwolnione będą te umowy o dzieło, od których obecnie należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.
Poza tymi wyjątkami zatrudniający będą mieli obowiązek w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W jednym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło) można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.