Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.2 enova365, zastępująca wersję enova 1910.1.1.

Dla naszych klientów wersja do pobrania tutaj.

Wersja 1910 wprowadziła istotne zmiany w modułach Handel i Księgowość dotyczące wprowadzanego od 01.11.2019 obowiązku stosowania Mechanizmów Podzielonej Płatności dla transakcji dotyczących określonej grupy towarów i usług w większości dotychczas rozliczanych w procedurze odwrotnego obciążenia.

Nowości w module Kadry Płace (dotyczące interpretacji PFR):

  • Identyfikacja uczestnika w przypadku obcokrajowca – Zgodnie z najnowszą interpretacja PFR w przypadku obcokrajowców pracodawca będzie w deklaracjach PPK w danych identyfikacyjnych uczestnika w przypadku wysyłał tylko numer PESEL bez dokumentu tożsamości (jak było to w dotychczasowej interpretacji).
  • Przychód ze składki PPK w miesiącu wypłaty – Zgodnie z najnowszą interpretacją umożliwimy rozliczenie przychodu ze składki PPK w tym samym miesiącu, co wypłata. Obecnie przychód rozlicza się na podstawie deklaracji: Rozliczenie składek PPK, natomiast zgodnie z najnowszą interpretacją PFR oprócz pierwszej wpłaty, pracodawca może wpłacić pieniądze do Instytucji Finansowej w tym samym miesiącu, co wypłata.
  • Kwalifikacja – 3 miesięcznego okresu zatrudnienia (90 dni) – Zgodnie z najnowszą interpretacją PFR dostępną na mojeppk.pl w zakresie sposobu obliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, wskazać należy na dyspozycję art. 110 k.c., który, w przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego ustawą, nakazuje stosować w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, oznacza 90 dni.

Poprawki problemów występujących w wersjach 1910.0.0 oraz 1910.1.1:

  • Systemowe – Filtrowanie list na podstawie cechy warunkowej – Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym filtrowaniu list na podstawie cechy warunkowej.
  • Moduł Księgowość – Import wyciągów bankowych z operacjami MPP (30.10.2019) – W wersji 1910.1.1 podczas importu wyciągów bankowych może pojawić się błąd o treści podobnej do: „Błędny zakres dat (0042-10-20..0042-10-19)”. Błąd występuje na operacjach MPP, które w opisie mają numer faktury zapisany w formacie rozpoznawanym przez system jako data i data nie mieści się w przewidywanym dla pola okres zakresie dopuszczalnych dat. Tymczasowym rozwiązaniem jest edycja pliku z danymi i zmiana problematycznego numeru faktury. Numery faktur MPP poprzedzone są ciągiem znaków ” INV/”.
  • Moduł Księgowość – Umożliwienie przygotowania przelewów MPP do zobowiązań ze sposobem zapłaty Przelew i zerową kwotą VAT – W związku ze zmianami od 1.11.2019 przepisów dotyczących rozliczeń MPP 1910 mechanizmy dotyczące rozliczeń z wykorzystaniem MPP zostały istotnie przebudowane. Nowe mechanizmy nie zakładają możliwości przygotowania przelewu MPP do zobowiązania, które pierwotnie na etapie wprowadzania dokumentu, nie zostało oznaczone jako MPP i ma zerową kwotę VAT.
  • Moduł Kadry Płace – PPK – seryjna czynność „Przystąpienie do PPK” – Czynność seryjna Przystąpienie do PPK zostanie zmodyfikowana i będzie uzupełniać datę przystąpienia do PPK dla wszystkich osób z danego miesiąca, które kwalifikują się do przystąpienia, również dla osób, dla których kończy się umowa w trakcie miesiąca, a które dziś zostały pominięte w następującej sytuacji: Jeżeli firma przystępuje do PPK 2019-10-08, pracownik ma umowę etat lub zlecenie, które kończy się np 2019-10-25, to pomimo tego że pracownik ma wyliczoną datę kwalifikacji na dzień 2019-10-08 to przy operacji seryjnej przystąpienie do PPK za okres 2019-10-01…31 nie robi się u pracownika przystąpienie do ppk, a powinno. Na dziś jeżeli okres zostanie zawężony do daty 2019-10-08…08 to osoba ta jest uwzględniona poprawnie w przystąpieniu do PPK.
  • Moduł Kadry Płace – PPK – Data rezygnacji a generowanie deklaracji rezygnacji – Operacja seryjna „Przystąpienie do PPK” zostanie poprawiona w sytuacji jeżeli data rezygnacji jest wcześniejsza niż data kwalifikacji to operacja seryjna nie będzie uzupełniać daty przystąpienia oraz czynność „Rezygnacji” nie będzie generować deklaracji rezygnacji w tej sytuacji.
  • Moduł Kadry Płace – Lista Pozostali – W ewidencji PPK/Lista Pozostali zostanie zawężona do osób z kwalifikacją na Tak, ale bez uzupełnionej daty rezygnacji oraz daty przystąpienia w okresie z filtra.
  • Moduł CRM – Pobieranie grupowe danych z GUS – Poprawiono błąd, który przy grupowym pobieraniu danych nie aktualizował kartotek klienta, w przypadku kiedy w NIP/REGON zawierał znaki „-„. Został poprawiony błąd, który blokował możliwość pobierania danych z GUS na kartotece kontrahenta po wprowadzeniu klucza GUS a następnie jego usunięciu.