Opublikowana została nowa wersja programu enova365 1908.0.2 (1908.0.2.17471) wersja ta zastępuje poprzednią wersję programu 1908.0.1.

Wersja ta zawiera zmiany w module Kadry Płace oraz Księgowość. W module KADRY PŁACE zmieniono funkcjonalności dotyczące:

  • Deklaracji ZUS – Na deklaracji ZUS DRA poprawiono wykazywanie zleceniobiorcy poniżej 26. roku życia podlegającemu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniobiorca wykazywany był na RCA, a powinien zostać wykazany na RZA.
  • Zajęcie komornicze – Dostosowano algorytm wyliczenia kwoty wolnej do najnowszej skali podatkowej. Kwota wolna uwzględnia procent podatku naliczony na wypłacie, zmiana dotyczy pracowników zatrudnionych na etacie. Warto dodać, że zgodnie z najnowszą interpretacją w przypadku pracowników do 26. roku życia kwota wolna uwzględnia zwolnienie z zaliczki podatku.

Poprawiono także funkcję – PPK Kwalifikacja. Dokładniej, poprawiony został mechanizm dotyczący daty kwalifikacji do PPK dostępny na liście Kadry/Wszyscy. Dotyczy on przypadku, kiedy osoba nie posiadała zatrudnienia w dniu ustawowej konieczności przystąpienia pracodawcy do PPK.

W module KSIĘGOWOŚĆ poprawione zostały funkcje takie jak:

  • Zaliczka podatku PIT – poprawiony został błąd dotyczący obliczania wartości zaliczki podatku PIT-5 za miesiąc wrzesień 2019 lub trzeci kwartał 2019 roku. Zastosowana została nowa skala podatkowa obowiązująca od dnia 1.10.2019. Dzięki najnowszej wersji programu zaliczki za w/w okresy naliczają się w prawidłowy sposób.
  • Ewidencja dokumentów/Dokumenty – poprawiony został błąd powodujący zawieszenie programu po przejściu na zakładkę Powiązane koszty na dokumencie ewidencji.
  • Opis analityczny – poprawiono także błąd dotyczący usuwania elementu opisu analitycznego w tej samej sesji edycji dokumentu, w której element został dodany. Błąd występował podczas dodawania raportu EŚP z zapłatami, dla których w tej samej sesji dodano i usunięto element opisu analitycznego. W ewidencji dokumentów przy podobnym scenariuszu również występował błąd.

Dla naszych klientów najnowsza wersja do pobrania tutaj.