Wersja 1905.0.1 (1905.0.1.16126) została opublikowana.

Dla naszych klientów do pobrania tutaj.

Wersje programu są obecnie numerowane w inny sposób.

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok i miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony numeracji będą używane do oznaczania kolejnych wydań.