W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 15 programu enova365.

Najważniejsze zmiany/nowości to:

  • Interfejs anglojęzyczny w wersji platynowej
  • Dodano wzory sprawozdań finansowych na potrzeby dostosowania do obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
  • Obsługa faktury do paragonu dla podmiotu gospodarczego

Instalator wersji.