Program enova365 wspiera SplitPayment. Najnowszy instalator można pobrać tutaj.