Prezentujemy film opisujący wdrożenie systemu Scan Erpit WMS w firmie Ziaja Farmacja.

Przed wdrożeniem dyspozycje załadunku były drukowane i na podstawie wydruku pracownicy magazynu kolekcjonowali towary.

Następnie na wydzielonym stanowisku pracy weryfikowano zgodność zamówienia z kolekcją.

Przygotowywano również oznaczenia dla paczek.

Towary pakowano w paczki i odkładano do wysyłki.

Po wdrożeniu rozwiązania obsługa całego procesu wykonywana jest na urządzeniu mobilnym.

Operatorzy wybierają zamówienia do realizacji.

W trakcie kolekcjonowania system wskazuje lokalizacje w magazynie.

Pobierane są od razu właściwe towary i automatycznie uzupełniane numery partii.

Po pobraniu pozycji system wskazuje następną lokalizacje.

Po zakończeniu kolekcji generowany jest dokument wydania oraz drukowane są etykiety na opakowania.

W trakcie kolekcji następuje weryfikacja.

Poprawnie zweryfikowane zamówienie zostaje zatwierdzone i drukowane są etykiety do oznaczenia paczek.

Oznaczone paczki są odkładane do wysyłki.

System rejestruje wszelkie operacje wykonane przez operatora oraz czas ich trwania.

Operatorzy, dzięki urządzeniom przenośnym, sprawnie wykonują swoją pracę.