Analiza wykorzystania kont na zestawieniu". Wydruk ten umożliwia weryfikację, czy wszystkie konta z Planu kont zostały użyte w zestawieniu Bilans oraz w zestawieniu Rachunek Wyników.">