1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zezwalająca Naczelnikowi urzędu skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT. Nowelizacja ta nie nakłada na organy skarbowe obowiązku informowania podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT, z tego powodu nieświadomy utraty statusu podmiot nadal może wystawiać faktury VAT swoim kontrahentom.

Niestety odpowiedzialność za przyjęcie lub wystawienie faktury VAT firmie nie będącej czynnym podatkiem VAT może wiązać się z konsekwencjami i sankcjami dla innych przedsiębiorców. Problem weryfikacji aktualnego statusu VAT kontrahentów dotyczy więc wszystkich firm w Polsce.

W programie enova365 wprowadzono funkcję pozwalającą na zweryfikowanie statusu podatnika w bazie VIES. Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym: