W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja programu enova365. Podstawowe zmiany to:
  • Jednolite pliki kontrolne generowane w oparciu o nowe wzorce struktur: JPK_VAT(2) i JPK_PKPIR(2).
  • Nowy sposób ujmowania korekt podatku naliczanego w deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT.
Instalator wersji znajduje się tutaj.
Przedstawiamy także ulotkę ulotkę opisującą zmiany.