W programie enova365 możemy w łatwy sposób zmienić domyślne filtrowanie Listy płac, tak aby były prezentowane domyślnie np. wg daty wypłaty. Nie trzeba wtedy ręcznie za każdym razem ustawiać indeksu.
Zmiany domyślnego prezentowania listy płac dokonujemy na wybranym operatorze lub na wszystkich operatorach.

Zmiana dla wszystkich Operatorów


Przechodzimy do Narzędzia -> Opcje -> Kadry i Płace -> Ustawienia operatora. W opcji Domyślna wartość filtra ‚indeks’ na listach elementów, wypłat i list płac ustawiamy pożądaną opcję, np. wg daty wypłaty.

Zapisujemy zmiany.

Zmiana dla Operatora


Zmianę dokonujemy na pojedynczym Operatorze. A więc Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Operatorzy.

Wybieramy operatora, dla którego ustawiamy domyślne zmiany i przechodzimy na zakładkę Kadry i płace. W opcji Domyślna wartość filtra ‚indeks’ na listach elementów, wypłat i list płac ustawiamy pożądaną opcję, np. wg daty wypłaty.

Zapisujemy zmiany.