Do programu możemy wczytać licencję główną oraz licencje na dodatki. Mamy możliwość wskazania pliku w rozszerzeniu .xml lub spakowanego pliku zip.
Będąc zalogowanym w bazie, licencję wczytujemy na górnej wstążce, w Pomoc:


Wczytanie głównej licencji do programu, kiedy posiadamy licencję w pliku .xml

(UWAGA Zmiana od wersji 2006.0.0 i wyżej. Więcej szczegółów tutaj).


Aby wczytać główną licencję do programu, kiedy posiadamy licencję w pliku .xml mamy dwie możliwości, które prowadzą do takiego samego efektu.
1. Możliwość postępowania:

Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencja programu… .

W oknie, które się otworzy wybieramy Wczytaj licencję z pliku:

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

2. Możliwość postępowania:
Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencje enova365…

W oknie, które się otworzy wybieramy opcję Wczytaj z pliku XML:

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

Wczytanie głównej licencji do programu, kiedy posiadamy licencję w spakowanym pliku zip.

Tak jak w przypadku wczytania pliku .xml, tak samo w przypadku pliku zip mamy dwie możliwości wczytania pliku, dzięki którym uzyskamy ten sam rezultat.

1. Możliwość:
Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencje enova365…

W oknie, które się otworzy wybieramy opcję Wczytaj z pliku ZIP:

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

2. Możliwość:
Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencja programu… .

W oknie, które się otworzy wybieramy Licencje enova365:

W oknie, które się otworzy wybieramy opcję Wczytaj z pliku ZIP:

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

Wczytanie licencji na dodatki do programu enova365

Do enova możemy wczytać także licencje na dodatki do naszego programu.
Przechodzimy do Pomoc -> Licencje dodatków…Wczytujemy licencję z pliku i zapisujemy.