Zawiadomienie ZAW-NR jest to forma zawiadomienia Urzędu Skarbowego o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie należy złożyć w przypadku zapłacenia należności za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.
Zawiadomienie składamy, aby zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w ciągu 3 dni należy powiadomić Urząd Skarbowy na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecony został przelew.

W programie enova wprowadzono pełną funkcjonalność przygotowywania i drukowania zawiadomień ZAW-NR.

Składanie Zawiadomienia ZAW-NR w enova365Dokument można przygotować w module Ewidencji dokumentów, na liście dodane zostały Zawiadomienia ZAW-NR:

Aby złożyć dokument wybieramy Nowy (ZAW-NR(1)), a następnie wskazujemy kontrahenta, na rzecz którego zrealizowana była zapłata. Po wybraniu workera Przelicz na dokument pobiorą się dane kontrahenta z kartoteki, pozostałe pola na formularzu należy uzupełnić ręcznie.

Uzupełniamy szczegóły dotyczące dokonanej płatności (część C) oraz Urząd Skarbowy właściwy dla wystawcy faktury. Wypełniony dokument należy wydrukować i przekazać do Urzędu Skarbowego. Jeśli dla jednego podmiotu wykonano więcej niż dwa przelewy na niezarejestrowane rachunki, należy przygotować i wysłać kolejny dokument ZAW-NR.

Po wybraniu czynności postępujemy analogicznie jakbyśmy przygotowywali dokument w Ewidencji dokumentów.