W enova365 2001.0.0 udostępniono możliwość weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT za pomocą pliku płaskiego opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Weryfikacja za pomocą tej metody nie posiada ograniczenia zapytań w ciągu dnia.

PLIK PŁASKI to kolejna ścieżka weryfikacji rachunków bankowych podatników oraz:

  • Jest to zaszyfrowany plik tekstowy, w którym Ministerstwo Finansów udostępnia całą bazę danych, zawartą w wykazie podatników VAT.
  • Zawiera informację o maskach rachunków wirtualnych pozwalających na zbudowanie na ich podstawie numeru. Dzięki czemu, możliwe jest sprawdzenie przy pomocy pliku statusu numerów rachunków wirtualnych.
  • Pozwala na masową weryfikację rachunków bankowych bez ograniczeń limitowych.
  • Plik ten wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie.
  • MF będzie przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Aby móc skorzystać z możliwości weryfikacji za pomocą pliku płaskiego, najpierw należy ustawić odpowiednią opcję w konfiguracji programu.
Przechodzimy do Narzędzia -> Opcje -> Ewidencje ŚP -> Przelewy:

Znajdziemy tutaj dwa nowe pola – Metoda weryfikacji rachunków bankowych oraz Folder przechowywania plików weryfikacyjnych. Metoda weryfikacji rachunków bankowych pozwala na wskazanie metody, za pomocą której weryfikowane będą rachunki poprzez mechanizmy działające w tle tj. podczas przygotowywania i eksportu przelewów. Dodatkowo, dla czynności sprawdzających rachunek z poziomu listy Przelewów i Operacji bankowych, metoda wybierana jest na formularzu czynności.

Wybieramy Plik płaski MF oraz wskazujemy folder do przechowywania tych plików.
Aby pobrać plik płaski przechodzimy do narzędzi i wybieramy Import pliku do weryfikacji rachunków bankowych:

Kolejno, możemy wskazać datę aktualności na który chcemy pobrać plik, ponieważ MF przechowuje i udostępnia pliki z poprzednich dni. Wskazany także zostaje folder, który podaliśmy w konfiguracji.

Po pobraniu otrzymamy informację:

W naszym folderze możemy mieć pliki z różnych dni, program jednak przy generowaniu i eksportowaniu przelewów sprawdza plik z aktualnego dnia. Jeśli nie pobraliśmy w tym dniu pliku otrzymamy informację w Logu, a przy zatwierdzaniu ostrzeżenie:

Numer rachunku oczywiście w tym przypadku nie został zweryfikowany.
Jeśli numer rachunku nie jest zarejestrowany w wykazie również otrzymamy informację:

O wszystkich zmianach statusu w czasie weryfikacji jesteśmy informowani w Logu: