W programie w bardzo łatwy sposób możemy zaimportować pełną listę urzędów skarbowych. W tym celu w programie przechodzimy na gałąź Kontrahenci i urzędy, a następnie wybieramy Urzędy Skarbowe. W menu Czynności wybieramy opcję Import urzędów skarbowych:

Kontrahenci i urzędy, Urzędy Skarbowe, Czynności, Import urzędów skarbowych

Kolejny krok to potwierdzenie chęci wykonania importu:

Zgoda na import urzędów

Urzędy skarbowe wraz z kodem, nazwą oraz adresem zostały zaimportowane:

Widok zaimportowanych urzędów