Obowiązkowa podzielona płatność występuje gdy:

  • płatnik i sprzedawca są podatnikami VAT,
  • pozycje zawierają towary i usługi wrażliwe (oznaczone odpowiednio na kartotece towarowej w bazie),
  • faktura wynosi powyżej 15 000 zł brutto.

Przy spełnionych powyższych warunkach, pod numerem faktury sprzedaży umieszczony zostaje napis Mechanizm podzielonej płatności – w celu spełnienia wymagań ustawy. Ma to ma miejsce od 1 listopada 2019r.

W przypadku sytuacji, gdy chcemy zastosować Mechanizm podzielonej płatności pomimo braku spełnienia wcześniej wspomnianych warunków np. gdy faktura nie przekracza 15 tys., ale dotyczy części większego zamówienia już przekraczającego wartość 15 tys.
W takiej sytuacji można dokonać odpowiednich zmian na definicji dokumentu jak i na samym formularzu.

Do sterowania kwotą VAT MPP na dokumencie (a więc wpływaniem czy dokument ma podlegać mechanizmowi podzielonej czy nie) odpowiada parametr Kwota VAT na płatnościach/Płatności, zmiana parametru na inny niż Brak spowoduje zmianę formy płatności na Przelew MPP.

Wybieramy opcję Całkowita kwota VAT dokumentu w parametrze Kwota VAT na płatnościach, efekt: Sposób zapłaty na płatności ustawia się jako przelew MPP.

Wybieramy opcję Brak w parametrze Kwota VAT na płatnościach, efekt: Sposób zapłaty na płatności ustawia się jako przelew MPP.

Co do wydruku faktury – jeśli chcemy, aby pomimo braku spełnionych warunków MPP, dodatkowo dodał się opis Mechanizm podzielonej płatności pod numerem faktury, jest to możliwe i opcję taką dopuszcza ustawodawca. W przypadku chęci modyfikacji ustawień wydruku faktury dysponujemy odpowiednim rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu.

Całkowite „wyłączenie” MPP następuje gdy towar nie jest oznaczony jako podlegający pod mechanizm podzielonej płatności. Oznacza to, że po przekroczeniu 15 tys. nie podpowie się domyślna forma płatności Przelew MPP, co jednak można zmienić parametrem na zakładce Płatności. Zaleca się jednak, by skorzystać z rozwiązania, gdzie faktury przekraczające kwotę wskazaną w ustawie będą ustawiały się automatycznie jako MPP a z kolei w innych przypadkach, to operator będzie mógł zadecydować o sposobie zapłaty.