Szanowni Klienci,

Opublikowana została enova w wersji 2005.1.1 związana z nowym Płatnikiem. Wersja wymaga konwersji bazy danych i jest obligatoryjna dla każdego Klienta posiadającego moduł Kadry Płace.
Nowa wersja dotyczy obszarów: Kadry Płace oraz Księgowość.
Wersja do pobrania znajduje się tutaj.


Moduł KADRY PŁACE:

Najważniejsza zmiana wersji dotyczy publikacji nowego Płatnika i w związku z tym jest obligatoryjna dla wszystkich Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Stąd, dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole "Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek", które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
Oprócz tego zaktualizowano:

  • WSKAŹNIKI: Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni; Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni; Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020...31.07.2020; Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
  • WYDRUK Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
  • WYDRUK Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł KSIĘGOWOŚĆ:

Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne, oraz zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.