Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1520) przelewy podatkowe VAT, CIT, PIT realizowane po 1 stycznia 2020 są przekazywane do urzędu skarbowego na indywidualny rachunek podatkowy. Korzystanie z indywidualnego rachunku jest obowiązkowe, a dokonywanie wpłat na poprzednie rachunki przypisane do danego urzędu skarbowego jest nieprawidłowe.
Indywidualny numer rachunku podatkowego pozyskamy na stronach rządowych ( https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego ) lub w Urzędzie Skarbowym.
Indywidualne rachunki bankowe będą dotyczyć płatności dokonywanych po 31 grudnia 2019 r, wynikających z deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Rachunek ten, będzie używany na płatnościach wynikających z deklaracji VAT i CIT oraz zaliczkach podatku PIT-5 i PIT-5L generowanych po 31 grudnia 2019 r.

W związku z czym w programie enova (od wersji 1912.0.1) przygotowano odpowiednie pola do wpisania własnego indywidualnego rachunku podatkowego. Rachunek wprowadzony w konfiguracji programu będzie pobierany do płatności powiązanych z deklaracjami VAT oraz CIT. Rachunek wprowadzony na kartotece właściciela będzie pobierany na płatności powiązane z pomocniczymi formularzami PIT5 i PIT5L.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego zdefiniujemy w Narzędzia -> Opcje -> Firma -> Urzędy i KRS. Numer rachunku wpisujemy w polu Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków:

W przypadku wielooddziałowości odpowiednie pola znajdują się w Oddział -> Deklaracje -> Ogólne.

Dotychczas, numer rachunku, na jaki dokonywane były wpłaty znajdował się na formularzu Urzędu Skarbowego na zakładce Warunki płatności:

Jeżeli w programie obliczane są zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli, numer rachunku podatkowego musimy wprowadzić także na kartotece właściciela na zakładce Właściciel: