Od 1. listopada 2019 roku mające dotychczasowe zastosowanie, szczególne sposoby rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), będą zastąpione stosowanym obligatoryjnie Mechanizmem Podzielonej Płatności (tzw. Split Payment). Zmiany te wprowadza ustawa z 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751).
Split payment działa w Polsce od lipca 2018 roku i dotychczas stosowanie tej metody było dobrowolne, jednak teraz metoda ta stanie się obowiązkowa w określonych sytuacjach.

Kiedy powstaje obowiązek MPP?
Obowiązek zapłaty Metodą Podzielonej Płatności zachodzi gdy:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r.,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 000 PLN (lub równowartość tej kwoty),
 • co najmniej jedna pozycja z faktury jest zawarta w Załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT (nie ma już zał. 11, 13 i 14),
 • sprzedawca i odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie od statusu VAT odbiorcy).

Przepisy wchodzące w życie z początkiem listopada br. dotyczą:

 • likwidacji odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i zastąpienia go obowiązkowym MPP,
 • wyodrębnienia nowej grupy towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy VAT),
 • obowiązku umieszczenia przez sprzedawcę na fakturze informacji „Mechanizm podzielonej płatności” dla faktur o wartości powyżej 15 tys. zł zawierających towary lub usługi z Załącznika nr 15, obowiązku stosowania MPP przez nabywcę dla zapłaty za transakcje powyżej 15 tys. zł dotyczące towarów lub usług z Załącznika nr 15,
 • objęcia mechanizmem solidarnej odpowiedzialności nabywcy wszystkich transakcji dotyczących towarów z Załącznika 15,
 • możliwości zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności poprzez dokonanie zapłaty MPP,
 • możliwości realizowania zbiorczych przelewów okresowych MPP.

Wspomniany wcześniej załącznik nr 15 do w/w Ustawy zawiera 150 pozycji i została nim objęta sprzedaż i wykonywanie usług, m.in.:

 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
 • węgla i produktów węglowych,
 • maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części,
 • roboty tynkarskie i betoniarskie,
 • roboty szklarskie, malarskie.

Cały załącznik nr 15 do Ustawy o VAT udostępniliśmy dla Państwa w załącznikach.
Przygotowaliśmy również dla Państwa instrukcje wprowadzające do MPP w enova365 w wersji multi oraz w wersji okienkowej. Zapraszamy do zapoznania się.

Instrukcja dla enova365 w wersji multi

Instrukcja dla enova365 w wersji okienkowej