Wraz z wydaniem nowej wersji programu enova365 19.08. została udostępniona funkcjonalność nowego wykazu podatków VAT, zwanego potocznie białą listą. Biała lista to elektroniczny wykaz przedsiębiorców udostępniany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
enova365 została wyposażona w mechanizmy umożliwiające pobieranie informacji z tej listy.
Z poziomu programu możemy:

  • zweryfikować czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • sprawdzić czy podany przez kontrahenta rachunek widnieje w wykazie.

Instrukcja dla enova365 w wersji multi
Instrukcja dla enova365 w wersji okienkowej