Zmienił się klucz publiczny certyfikatu publicznego środowiska produkcyjnego JPK o czym informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Komunikat został opublikowany w dniu 23.08.2019r.

Zmiana ta powoduje, że niemożliwe staje się wysłanie plików JPK z programu enova365 w wersji 1907.0.0 i wcześniejszych. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację producent programu enova365 udostępnił niezwłocznie wersję 1907.0.1 umożliwiającą przesyłanie plików (do pobrania tutaj).

Użytkownicy programu w wersji 1907.0.0 mogą zainstalować wersję na stanowisku, z którego wysyłane są pliki JPK. Zmiana wersji nie pociąga za sobą konieczności konwersji bazy. Oczywiście zalecamy aktualizację wszystkich stanowisk.

Większy problem będą mieli użytkownicy starszych wersji. Tutaj będzie trzeba dokonać aktualizacji programu na wszystkich stanowiskach i skonwertować bazy danych.