Opublikowana została wersja 2004.0.1 enova365, która zastępuje wersję 2004.0.0. z dnia 5 maja 2020 roku. Dla Naszych Klientów wersja do pobrania znajduje się tutaj. Wersja ta przeznaczona jest dla modułu Kadry Płace i firm składających Deklaracje WN-D za osoby niepełnosprawne, w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Nowa wersja pojawiła się w związku z udostępnieniem w dniu 6 maja br. nowej wersji programu SODIR OFF-LINE (GK 11.00).

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie PFRON Wnioski Wn-D z załącznikami przygotowane za kwiecień 2020 roku w SODiR ON-LINE przed 29 kwietnia 2020 roku lub w SODiR OFF-LINE przed zainstalowaniem wersji 11.00 powinny być edytowane i ponownie zapisane, co umożliwi konwersję do właściwej wersji załącznika INF-D-P i automatyczne wyliczenie właściwych kwot. Szczegóły w do wersji.