Mechanizm cech pozwala dostosować program enova365 do potrzeb użytkownika. W krótkim artykule opisałem wybrane możliwości cech.

Czym jest cecha?

Cecha to najprościej dodatkowe pole, które można dołożyć do tabeli programu. Np. w module handlowym można dołączać cechy do Towarów, Dokumentów, Pozycji Dokumentów. Takie pola mogą zawierać dodatkowe dane i mogą być różnego typu: tekstowe, liczbowe, walutowe, daty… Pola te mogą być wyświetlane na listach dodatkowych, zakładkach w kartotekach, na zakładkach definiowanych oraz na definiowanych nagłówkach dokumentów handlowych.

Typ referencyjny cechy

Jednym z typów jaki może mieć cecha to typ referencyjny. Umożliwia on wskazanie na element innej tabeli przez co daje bardzo duże możliwości personalizowania systemu. Na przykład jeżeli prowadzimy zakupy pod konkretną sprzedaż to możemy dla dokumentu handlowego możemy zdefiniować cechę „Dla kogo”, która będzie wskazywać na wybranego kontrahenta i będziemy z niej korzystać w fakturach zakupu.

Cecha z algorytmem wyliczającym wartość

Oprócz tego że cechy mogą być dodatkowymi polami enova dostarcza nam jeszcze potężniejszy mechanizm, a mianowicie cechy obliczane za pomocą algorytmu. Dla takiej cechy można zdefiniować algorytm dokonujący praktycznie dowolnych obliczeń na podstawie danych znajdujących się w systemie i zaprezentowanie ich wyniku. Pozwala to na zdefiniowanie w enova pól zawierających wyliczenia, które nie są standardowo dostępne w programie np. cena towaru za jednostkę alternatywną towaru. Możliwości tu są prawie nieograniczone. Cecha z algorytmem może również występować w wariancie z parametrami. Takim parametrem może być np. kontekst bieżącego widoku (ustawienia zakresu dat, magazynu itp.). Dzięki temu można uzależnić wynik cechy od tego kontekstu i prezentować dodatkowe wyliczenia dla zadanego widoku.

Cecha z algorytmem

Kolejnym rodzajem cechy jest cecha z algorytmem, który jest wykonywany podczas ustawiania wartości cechy. Tego rodzaju cecha może być wykorzystywana do ustawienia wartości innych cech a także pól.

Czy cechy mogą wszystko?

Opisane powyżej możliwości to tylko wybrane aby pokazać obszar możliwości konfiguracyjnych programu enova. Zakres możliwych rozwiązań jest znacznie większy. Dodatkowo należy wspomnieć, że mechanizm cech to nie wszystko czym dysponujemy w celu dostosowania programu do potrzeb użytkownika. Mamy jeszcze mechanizm tzw. tasków – zadań systemowych oraz możliwość oprogramowania dodatkowych bibliotek poszerzających funkcjonalność programu.