Większość ustawień związanych z obsługą zwolnienia z podatku PIT dla młodych zrealizuje się automatycznie podczas konwersji bazy do wersji 1907 programu enova365. W zasadzie po tym można już działać.

Obsługa zwolnienia dla osób do 26 roku życia będzie wymagała oznaczenia na karcie pracownika, że chce korzystać z tego zwolnienia (złożył stosowny wniosek).

W karcie pracownika oznaczymy jego chęć.

Zwolnienie pracownika powinno być naliczane po otrzymaniu wniosku. Taki wniosek można wprowadzić w enova365 w karcie pracownika:

UWAGA: Producent nie dostarcza wydruku oświadczenia. Nasi klienci mogą zamówić taki wydruk kontaktując się z nami pod adresem: sprzedaz@erpit.pl

Czy wszystko będzie działało?

Wersja 1907 programu enova365 wprowadza zmiany, związane ze zwolnieniem z podatku PIT dla osób do 26 roku życia, w elementach standardowych. Jeżeli posiadamy własne dodatki lub inne własne elementy wynagrodzenia powinniśmy zweryfikować czy są zdefiniowane poprawnie z punktu widzenia tego zwolnienia. Dla każdego własnego dodatku należy sprawdzić ustawienie Naliczanie PIT do 26 roku życia w zakładce deklaracja.

Jeżeli element ma podlegać zwolnieniu, należy ustawić wartość na „Tak” lub „Warunkowo” (jeśli dodatek wchodzi do pozycji 1 w deklaracji PIT-11).
Należy pamiętać aby sprawdzić wszystkie zdefiniowane przez siebie elementy – również elementy dla umów zlecenia.
Więcej informacji można znaleźć w ulotce do wersji 1907 programu enova365.