Dodatek do systemu enova365 rozszerzający możliwości systemu o import danych z programu SUPERTACHO.

Film prezentujący sposób działania dodatku.

System supertacho służy do ewidencji czasu pracy kierowców.
Dodatek ma na celu ułatwienie i automatyzacje procesu rozliczania kierowców w systemie kadrowo płacowym enova365. Dane z systemu supertacho zostają zapisane w odpowiednio przygotowanym pliku XML a następnie zaczytywanym do systemu enova. Dane maja wpływ na kalendarze pracownika zarówno czasu planowanego jak i zrealizowanego. Na podstawie zaczytanych danych enova365 prawidłowo wylicza specyficzne składniki płacowe występujące u kierowców.

Podstawowymi parametrami dodatku są:

  1. mapowanie stref – rodzaju dodatku związanego z czasem,
  2. mapowanie definicji dni,
  3. mapowanie nieobecności.

Domyślne wartości mapowań zostały wstępnie zdefiniowane, można je zmieniać, usuwać lub dodawać swoje zależnie od potrzeb.