Kontrahent może posiadać poza siedzibą główną i adresem do korespondencji również inne lokalizacje np. magazyny, wynajęte biura, itd. W celu przejrzenia lokalizacji kontrahenta należy przejść do CRM -> Lokalizacje kontrahentów. Dostępne są dwa filtry do przeglądania listy lokalizacji pod kątem:

  • kontrahentów,
  • aktywności lokalizacji.

W celu dodawania nowej lokalizacji należy z paska narzędzi wybrać Nowy (Lokalizacje).

Otwórzmy stworzoną już przykładową lokalizację kontrahenta i omówmy.

Otwieramy wybraną lokalizację -> zakładka Ogólne oraz sekcja Ogólne:

  • Kontrahent – z listy trzeba wybrać kontrahenta do którego odnosi się lokalizacja.
  • Kod – pole to jest wymagane należy podać unikalny kod składający się z ciągu znaków. Jeśli zostanie wprowadzony znak zapytania, to kod zostanie nadany automatycznie.
  • Nazwa – należy wprowadzić nazwę lokalizacji np. Punkt pocztowy.
  • Aktywność – do ustalenia czy dana lokalizacja jest aktywna.
  • Uwagi – można tutaj podać dodatkowe informacje dotyczące podanej lokalizacji.

Przejdźmy do sekcji Adres. Należy tutaj podać podstawowe dane adresowe.

Sekcja Kontakt umożliwia wprowadzenie danych adresowy, jak np. adres e-mail. W sekcji Rodzaje można określić typ lokalizacji np. miejsce dostawy.

Kolej na zakładkę Urządzenia:

Jest to element modułu „Zlecenia serwisowe”. Można tu podejrzeć oraz wprowadzić urządzenia powiązane z lokalizacją, przykładowo: wózek widłowy, komputer, specjalistyczne urządzenia itp. Aby wprowadzić dane nowego urządzenia należy wybrać Nowy (Urządzenie).

Zakładka Zadania - pozwala tworzyć nowe aktywności wybierając przycisk Nowy (ZAD – Zadanie (Zadanie)). . Dane z lokalizacji zainicjują aktywność, która utworzoną z listy Zadań formularza.

Ciekawą opcją jest także przycisk Pokaż lokalizację wprowadzana lokalizacja zostanie pokazana w przeglądarce w Mapach Google:

Lokalizacja w Mapach Google:

Warto wspomnieć także, że program umożliwia nam zdefiniowanie nowych rodzajów lokalizacji. Jest to czynność konfiguracyjna. Aby dodać nowy rodzaj lokalizacji przechodzimy do Narzędzia -> Opcje ->Ogóle -> Rodzaje lokalizacji: