W handlu z kontrahentami często pojawia się potrzeba ograniczenia możliwości sprzedaży kontrahentom, którzy zalegają z płatnościami. Program enova365 posiada proste funkcjonalności umożliwiające ograniczenie takiej sprzedaży tzw. limity.

Podczas obsługi limitów kontroli podlega przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego oraz przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego. Reakcja systemu na przekroczenie limitu zależy od uprawnień użytkownika. Użytkownicy z wyższymi uprawnieniami widzą ostrzeżenie podczas zatwierdzania, natomiast użytkownicy z mniejszymi uprawnieniami po prostu nie mogą wystawić dokumentu.

W celu ustawienia limitu zadłużenia, należy wykonać dwie czynności:

  • wybrać z paska Narzędzia -> Opcje, następnie w zakładce Handel -> Limit kredytowy trzeba zaznaczyć dwa pierwsze elementy na "Tak" w sekcji: Kontrola limitu kredytowego i należności przeterminowanych:
  • Zapisujemy i zamykamy.

  • Dla wybranego kontrahenta na zakładce Warunki płatności można określić wybrany limit kredytu oraz dopuszczalną kwotę po terminie.

Po ustawieniu tych elementów, mechanizmy kontrolne działają w tle.

Przykładowo, podczas wystawiania faktury (jako operator z ograniczonymi prawami) - wybrano kontrahenta oraz określono towar (usługę) i wartość. Nastąpiło przekroczenie limitu kredytowego. Od razu otrzymano komunikat ostrzegawczy w dolnej części okna:

Podczas próby zapisania faktury otrzymano kolejne ostrzeżenie - w postaci okna:

Pomimo ostrzeżenia nie ma także możliwości wystawienia faktury. W tym przypadku gdy operator ma prawa administratora - zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jednak pomimo tego faktura może zostać zapisana, wystawiona.