Program enova365 jest jednym z nowocześniejszych systemów ERP. Posiada on bardzo rozbudowany moduł handlowo-magazynowy, który można skonfigurować dla praktycznie każdego procesu jaki można sobie wyobrazić w hurtowni. Wśród tych opcji konfiguracyjnych można wymienić:

  • możliwość definiowania dokumentów handlowych i magazynowych,
  • możliwość definiowania relacji pomiędzy dokumentami,
  • możliwość zastosowania cech przenoszących lub przetwarzających dodatkowe informacje,
  • możliwość definiowania tasków/wyzwalaczy pozwalających wykonać dodatkowe operacje,
  • możliwość wykorzystania skanerów kodów paskowych,
  • możliwość oprogramowania dodatkowych rozwiązań w formie dodatków,
  • możliwość wykorzystania rozwiązań dodatkowych/dedykowanych.

Poniżej zostaną krótko omówione wymienione zalety.

Możliwość definiowania dokumentów handlowych i magazynowych


Program enova365 oferuje użytkownikowi zestaw standardowych dokumentów niezbędnych w procesach handlowo magazynowych takich jak między innymi: zamówienie, faktura, faktura dostawy, dokumenty magazynowe a w tym: PZ, WZ, MM, PW i wiele innych. Definicje te są konfigurowalne w zakresie numeracji, sposobu działania, wydruków co często już samo w sobie pozwala na dostosowanie do specyfiki działalności. Dodatkowo na bazie każdej definicji, można utworzyć dokumenty pochodne, które będą mogły funkcjonować w trochę inny lub zupełnie inny sposób niż ich pierwowzory.

Możliwość definiowania relacji pomiędzy dokumentami


Funkcjonalność relacji umożliwia definiowanie powiązań pomiędzy dokumentami umożliwiających „przekształcanie” jednego dokumentu w drugi, lub inaczej mówiąc tworzenia jednego dokumentu na podstawie drugiego np. faktury na podstawie zamówienia. Program umożliwia tworzenie złożonych powiązań pomiędzy dokumentami kontrolując jednocześnie bilansowanie ilości towarów w ramach zdefiniowanych relacji. Możliwe jest na przykład stworzenie relacji kopiującej zamówienie od odbiorcy do faktur i/lub WZ rozliczanej w jednym wymiarze oraz drugiej relacji kopiującej to zamówienie do zamówień do dostawcy/dostawców również bilansując ilość.

Możliwość definiowania cech przenoszących lub przetwarzających dodatkowe informacje


Mechanizm cech to jedna z funkcjonalności sprawiająca, że oprogramowanie enova365 ma praktycznie nieograniczone możliwości konfiguracyjne. Mechanizm ten umożliwia dołączanie do praktycznie wszystkich obiektów systemu tzw cech. Są to pola dodatkowe pozwalające na zapisanie dodatkowych danych ale mogą być one również programowalne. Ich wartości mogą być wyliczane na podstawie innych danych lub ich wypełnienie może wywoływać jakąś akcję w programie. Aby przeczytać więcej o cechach proszę kliknąć jeden z linków: cechy w eonova, cechy programowane.

Możliwość definiowania tasków/wyzwalaczy pozwalających wykonać dodatkowe operacje


Mechanizm tasków to drugi mechanizm w enova365 umożliwiający poszerzenie funkcjonalności. Taski to nic innego jak zdefiniowane algorytmy, które mogą się wykonać i przetworzyć dane programu. Mogą one być wywoływane ręcznie – z menu lub za pomocą przycisków lub automatycznie podczas pewnych zdarzeń w systemie. Takim zdarzeniem będzie na przykład zatwierdzenie dokumentu. Szerzej o taskach można przeczytać w: możliwości konfiguracyjne enova365.

Możliwość wykorzystania skanerów kodów paskowych


Program enova365 wspiera obsługę skanerów kodów paskowych. Pozycje dokumentów można wprowadzać za pomocą skanerów kodów paskowych. Program obsługuje zarówno kody towarowe własne, kody opakowań, kody obce. Oczywiście skanery kodów mają ograniczenia i nie zawsze można je zastosować w pracy hurtowni. Nie jest to jedyna możliwość. Istnieją rozwiązania oparte o kolektory danych. Program enova365 wspiera wymianę danych z kolektorami SKK, jest kompatybilna z oprogramowaniem OPTIkolektor WIN. oraz innymi rozwiązaniami tworzonymi przez partnerów producenta. Jednym z takich rozwiązań jest opracowany przez naszą frimę Erpit Scan WMS, który jest rozwiązaniem nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie.

Możliwość oprogramowania dodatkowych rozwiązań w formie dodatków


Program enova365 w wersjach złotej i platynowej jest w znacznym stopniu otwarty dla programistów rozwiązań dodatkowych/branżowych. Umożliwia to tworzenie dodatkowych bibliotek do programu, które uzupełnią braki jego funkcjonalności w odniesieniu do, najczęściej branżowej, specyfiki działalności hurtowni. Istnieje sporo rozwiązań opracowanych przez partnerów firmy Soneta – producenta programu enova365, a mających pożądaną funkcjonalność. Nasza firma również wykonuje takie oprogramowanie. Jest ono tworzone na zamówienie ale również jako rozwiązanie typowo autorskie. Obecnie największym projektem jaki realizujemy jest system WMS wbudowany w oprogramowanie enova365, którego celem jest umożliwienie podmiotom, które posiadają własne magazyny wprowadzić elementy zarządzania logistycznego do tej pory stosowane przez koncerny lub firmy specjalizujące się w logistyce.

Możliwość wykorzystania rozwiązań dodatkowych/dedykowanych


Oprócz możliwości jakie dają dodatkowe biblioteki do programu, możliwe jest tworzenie zewnętrznych rozwiązań wykorzystujących tzw API programu enova365. Ta funkcjonalność pozwala na stosunkowo łatwe integrowanie z innymi systemami oraz tworzenie rozwiązań o praktycznie nieograniczonych możliwościach: webowych, mobilnych, współpracujących z urządzeniami automatyki… Praktycznie wszytko czego można by sobie zażyczyć.

Nasi specjaliści pracują z enova od kilkunastu lat i posiadają duże doświadczenie. Z przyjemnością udzielimy zainteresowanym dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.