Różnice kursowe od rozrachunków w walutach obcych naliczamy w Ewidencji dokumentów -> Dokumenty
Rozwijamy listę dostępnych dokumentów na pasku narzędzi i wybieramy dokument Różnice kursowe

Następnie w dokumencie przyciskiem Różnice kursowe generujemy różnice: https://erpit.pl/prez/enova-roznice-kursowe/html5.html