Szanowni Klienci, informujemy, że wydana została wersja 2004 oprogramowania enova365. Jest to wersja rozwojowa, do pobrania tutaj.

Przedstawiamy najistotniejsze zmiany i nowości w wersji 2004.0.0 w poszczególnych modułach:

Moduł Handel – funkcjonalności:

 • Drukarki fiskalne. Udostępniono nowy protokół komunikacji z drukarkami fiskalnymi – POSNET Online. Umożliwia to współpracę z nowymi drukarkami firmy Posnet, które posiadają funkcję pozwalającą na przekazywanie (bezpośrednio i automatycznie) gromadzonych danych do Centralnego Repozytorium Kas, podlegającemu Ministerstwu Finansów.
 • Drukarki fiskalne. W związku z udostępnieniem nowego protokołu komunikacji (Posnet Online) z urządzeniami fiskalnymi przygotowana została nowa wersja aplikacji Soneta Helper, zarówno dla wersji HTML jak i wersji okienkowej.
 • Dokumenty handlowe. Zmodyfikowano działanie workerów liczących marżę dla pozycji dokumentu: ObrotyPozycji.Marza, ObrotyTransakcji.Marza i ObrotyTransakcji.Marzapozycji (uwzględniono usługi), udostępniono użycie ObrotyTransakcji z poziomu dokumentu handlowego niezależnie od tego w jaki sposób jest on powiązany relacjami z dokumentami magazynowymi.
 • Ceny i rabaty. W definicji ceny rozbudowano algorytm jej wyliczania o nowy rodzaj współczynnika, którym jest właściwość ceny. Zmiana ta umożliwia definiowanie w kartotece towaru indywidualnej marży/narzutu dla danej definicji ceny.
 • Definicje dokumentów. Utworzony został słownik definiowalnych nagłówków i stopek formularzy dokumentów. Umożliwia to wykorzystanie zdefiniowanego nagłówka lub stopki na wielu definicjach dokumentów. Dotychczas nagłówek taki trzeba było tworzyć osobno dla każdej definicji dokumentu.
 • Deklaracja Intrastat. Zmodyfikowano mechanizm służący do generowania deklaracji Intrastat w postaci pliku XML, tak by korzystał on z mechanizmów opartych o definicje schematów XML. Pozwala to wprowadzać zmiany w zawartości pliku metodami wdrożeniowymi, poprzez modyfikację definicji XML.
 • Kompletacja. Zmodyfikowano działanie dokumentu kompletacji. Dodano bezpośrednie powiązanie pozycji KPLW ze składnikami kompletu zdefiniowanymi w karcie produktu. Pozwala to na tworzenie listy składników z powielonymi towarami z różną ilością.

Moduł Kadry Płace – funkcjonalności:

 • Dokumenty PPK. Wprowadzono możliwość ustawienia w programie, czy na deklaracji PPK: Rozliczenie składek, mają być generowane zerowe raporty. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK w sekcji Ogólne dodano parametr „Naliczaj zerowe raporty”.
 • PPK Operacje seryjne. Umożliwiono seryjne zgłoszenie uczestników do PPK według wybranej daty zamiast daty wynikającej z workera wyliczającego datę kwalifikacji pracownika. Do operacji seryjnej Czynności/Operacje PPK/Przystąpienie do PPK wprowadzono zmiany: Zmieniono nazwę parametru „Data” na „Data przystąpienia”. oraz Dodano parametr „Wg daty kwalifikacji”, domyślnie zaznaczony na TAK.
 • Kartoteka pracownika. Umożliwiono odnotowanie w kartotece pracownika zgody na pracę 8 godzinną oraz pracę w nadgodzinach dla pracowników, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane dodano nową sekcję Czas pracy pracownika niepełnosprawnego, w której dostępne są odpowiednie parametry.

Moduł Kadry Płace – poprawione funkcje:

 • Składka Zdrowotna. Poprawiono naliczania składki zdrowotnej na kolejnej wypłacie w tym samym miesiącu.
 • Składka Zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej.
 • Deklaracje PIT. Poprawiono wykazywanie zaliczki podatku od świadczenia rehabilitacyjnego na deklaracji PIT-4R.
 • Podatek. Poprawiono naliczanie limitu zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia, w przypadku wypłaty w tym samym miesiącu przychodów podlegających jak i niepodlegających zwolnieniu.
 • Dokumenty PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji PPK, w przypadku naliczania kilku deklaracji Rozliczenie składek za ten sam miesiąc.
 • Teczki pracownicze. Poprawiono wyświetlanie w kartotece pracownika listy wniosków kadrowych składanych poprzez Pulpity HR.
 • Szkolenia. Poprawiono wyświetlanie wniosków w kartotece pracownika.

Moduł Księgowość – funkcjonalności:

 • Schematy księgowe. W schematach dla dokumentów typu DW nabycia naliczony ewidencja dodano możliwość użycia w trybie Podstawowym dla przedmiotu księgowania Ewidencja odwołań do różnych wartości VAT obliczanych z uwzględnieniem parametrów odliczeń VAT oraz wartości współczynnika i prewspółczynnika.
 • Zapisy. Na liście zapisów oraz zapisów wewnątrz dekretu zmieniono sposób sortowania danych w kolumnie Konto. Dotychczas sortowanie odbywało się po numerze ID konta. Po zmianie sortowanie następuje według symbolu konta.

Moduł Księgowość – poprawione funkcje:

 • Dekrety. Poprawiono błąd skutkujący możliwością wielokrotnego wykonania czynności Utwórz płatność z zapisu z poziomu dekretu dla zaznaczonych zapisów. Błąd spowodowany był brakiem powiązania płatności z zapisem księgowym.
 • Obroty i salda. Poprawiono błąd pojawiający się po wykonaniu czynności Odśwież obroty konta w przypadku istnienia zapisów księgowych z datą podatkową wykraczającą poza zakres dat okresu obrachunkowego.

Pełna ulotka zmian do przejrzenia tutaj.