W celu uzgodnienia sald rozrachunków z saldami odpowiednich kont najlepiej posłużyć się wydrukiem Struktura wiekowa - kontrahenci dostępnym na liście Ewidencja Środków Pieniężnych -> Rozrachunki wg dokumentów:

Wykonując wydruk, analizę można wykonać w powiązaniu z kontami księgowymi i ograniczyć do wybranego konta syntetycznego.
Po wybraniu dokumentów oraz opcji drukowania, przechodzimy do ustalenia parametrów wydruku:

W parametrach podajemy: odpowiednią datę aktualności, odpowiednie okresy powstania rozrachunków i ich księgowania, wskazać konto które chcemy analizować.

W przypadku rozrachunków w walutach obcych w parametrach wydruku należy: podać odpowiednią datę aktualności, określić odpowiednie okresy powstawania rozrachunków i ich księgowania, pole Wg wartości PLNHist zaznaczyć na TAK (aby program przeliczył rozrachunki w walucie obcej na PLN), pole Waluta pozostawić puste, oraz wskazać konto, które chcemy analizować.