Przeszukiwanie list (lokator)


Każda lista dostępne ma wyszukiwanie danych poprzez wpisywanie kolejnych znaków. Nie wymaga to wywoływania dodatkowych funkcji, ustawiamy kursor na dowolnej pozycji listy i wprowadzamy nazwę z klawiatury. Rozpoczęcie wprowadzania znaków wywołuje pole lokatora...