Organizator widoku - otwieranie


Aby otworzyć Organizator widoku w enova365 mamy kilka możliwości:

  • Klikając ikonę Organizator widoku na pasku narzędzi:

  • Z menu Widok:

  • Klikając prawym przyciskiem myszy na liście:

Organizator listy:


Szybkie grupowanie według cech znajdujących się w drzewku grup po lewej stronie listy - Opcja ta uruchamia pasek grupowania, który pozwala na grupowanie listy według zdefiniowanych cech - po lewej stronie pojawi się okno zawierające drzewo grupowania.

Nad gałązką drzewa o nazwie Wszystko widoczne są dwie ikony katalogów. Wskazana pozwala definiować nowe cechy grupujące listę:

Ustawiamy (klikamy) kursor na gałązce Wszystko lub w celu dodania podgrupy na gałązce ( Bez wartości ). Klikamy Dodaj grupę i wybieramy typ grupy:

Uzupełniamy:

Według dowolnych pól, które zostały przeniesione na panel w górnej części listy - Opcja ta wprowadzi nad kolumnami zielonkawy pasek. Działa on jak obszar, na który możemy przeciągać i upuszczać nagłówek kolumny według której chcemy grupować listę:

Opcja Automatyczne rozwijanie lub Automatyczne zwijanie grup definiuje widok grupowania na liście po kolejnym zalogowaniu.

Grupę rozwijamy poprzez naciśnięcie + przy nazwie grupy:

Grupowanie kasujemy poprzez ponowne zrzucenie nagłówka kolumny w szereg pozostałych.

W grupach możemy ustawić sumowanie poszczególnych pól ...

W pierwszym kroku na zakładce Kolumna wybieramy pole, które ma się sumować, następnie w Podsumowaniu wartości wybieramy Suma:

Kolejny krok to zmiany na zakładce Ustawienia i w Sumowaniu listy wybieramy Suma wszystkich i grupowanych:

Program podsumowuje całą listę i wskazane kolumny w poszczególnych grupach:

Aby sumowanie pokazywało się również po zamknięciu listy, należy uruchomić funkcję Zapamiętaj ustawienia tabeli.

Wiersz filtrowania na górze listy pozwalający na filtrowanie danych. - opcja uruchamia dodatkowy pasek pozwalający na filtrowanie danych na liście przez wpisanie szukanego wyrazu.

Wpisanie szukanego wyrazu poprzedzone znakami % lub * pozwala na wyszukanie wyrazu w środku nazwy:

Szerokość kolumn dopasowana do szerokości listy. - opcja dostosowuje widok listy do całej reszty szerokości okna.

Zakładka Pola umożliwia zmianę zestawu wyświetlanych na liście kolumn (lub na dokumencie, np. FV )

  • Jeśli chcemy na liście/dokumencie umieścić dodatkowe dane, zaznaczamy je kursorem na zakładce Pola i metodą przeciągnij i upuść przenosimy je do nagłówka.
  • Jeśli chcemy z listy usunąć dane, przeciągamy nagłówek kolumny w dół na listę/w dolną część dokumentu.

!! Jeśli chcemy, aby dodane pola pojawiały nam się również po zamknięciu listy/dokumentu należy uruchomić funkcję Zapamiętaj ustawienia tabeli.

Zakładka Wygląd pozwala na dostosowanie wyglądu kolorystycznego listy:

Aby program zapamiętał ustawienia wyglądu listy konieczne jest w zakładce Zapis:

  • Zaznaczenie Zapis ustawień kolorystycznych listy
  • Zapisanie przyciskiem Zapisz ustawienia listy